Follo tingrett

Kort tid etter overtakelse reklamerte kjøper over flere forhold ved boligen, blant annet at det var feil fall til sluk på begge badene i boligen, og at inspeksjonsluke og sluk under badekar på ett av badene var plassert langt fra hverandre at det ikke var mulig å rengjøre sluket.  Selger opplyste før kjøpet om at det ene badet var oppgradert ved egeninnsats. Selgersiden ble frifunnet og tilkjent sakskostnader.

Mer om saken

Kjøper var representert av advokat fra HELP gjennom sin boligkjøperforsikring. Selgersiden var representert av advokat fra selgers eierskifteforsikringsselskap. Kjøpers advokat anførte at selger måtte vite om det manglende fallet fordi det førte til vannansamlinger etter dusjing. Selger var utdannet rørlegger,og advokaten anførte at han derfor burde ha visst om at badet ikke var forskriftsmessig, og at det ikke var mulig å få renset sluket. Det ble krevd prisavslag på 189 375 kroner. Selgersidens advokat bestred at selger hadde hatt kjennskap til feilene på badet. Da selger kjøpte boligen forelå det garanti på badet, og advokaten hevdet at hvis selger hadde visst om manglene, ville han ha reklamert overfor sin selger eller håndverkerne som hadde renovert badet.

Resultat

Retten var ikke enig med kjøpers advokat i at selger burde ha kjent til feilene ved badene fordi han var rørlegger. Selger forklarte at det var slepelister nederst på dusjdørene da de kjøpte boligen, og at de av den grunn ikke hadde hatt problemer med vannansamling på gulvet på badene. Det kunne derfor ikke forventes at selger merket at fallforholdene ikke var forskriftsmessige. Retten hadde vanskelig for å forstå at selger aldri hadde forøkt å rense sluket i løpet av sine sju år som eier av boligen, og dermed ikke oppdaget at sluket ikke kunne renses. Retten fant imidlertid at forholdet kunne utbedres relativt billig, og kom derfor til at forholdet ikke utgjorde en mangel ved boligen. Til tross for at retten fant at selger ikke hadde vært aktsom nok da han som rørlegger ikke hadde satt seg inn i forskriftskravene som gjaldt ved renovering av bad, mente retten at opplysninger om feil fallforhold på badet ikke ville ha hatt betydning for prisen kjøper ga for boligen. Selgersiden ble derfor frifunnet og tilkjent sakskostnader.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no