Follo tingrett

Kjøper oppdaget etter overtakelse noen løse fliser på badet. På bakgrunn av dette mente kjøper at selger hadde brutt sin opplysningsplikt etter avhl. § 3-7. Det ble anført at selger visste om de løse flisene og dermed var pliktet til å opplys om dette. Kjøper tapte saken og ble dømt til å betale sakskodtnadene.

Mer om saken

Kjøpersiden krevde prisavslag, oppad begrenset til kr 70 548,-. Selgersiden avviste at selger hadde brutt sin opplysningsplikt og mente at det ikke forelå noen mangel etter avhendingsloven som de var ansvarlige for. Selger krevde frifinnelse.

Hovedtrekk i rettens vurdering 

Selger hadde en kommode stående ved siden av den løse flisen og brukte ikke håndkleknaggene som hang rett ved. Retten konkluderte derfor med at det ikke var godt nok bevist at selger visste om de løse flisene, slik at hun ikke hadde brutt opplysningsplikten etter avhl. § 3-7.

Resultat

Selger ble frifunnet. Kjøper ble dømt til å betale sakskostnader på kr 15 400,-.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no