Jæren tingrett

Under overtakelse ble kjøperne anbefalt av selger om å installere lufteluker i leiligheten. To måneder etter overtakelse oppdaget kjøperne fuktinntrengning flere steder i boligen, kondensskader og feil ved utvendig fall. Kjøperne oppdaget også omfattende feil ved boligens terrasse. Kjøper vant saken fullt ut, og selger ble dømt til å dekke alle saksomkostningene.

Mer om saken

Luftfuktigheten i leiligheten lå langt over det normale, vann ble liggende i vinduskarmer og på parketten og vannskader en rekke steder i boligen oppstod raskt. Terrassebordene var lagt for tett, slik at regnvann ikke rant gjennom, men samlet seg oppå terrassebordene. Videre var terrassen lagt for tett inntil kledningen på huset, slik at vannet som samlet seg på terrassen ble stående inntil og trakk seg inn i kledningen. Kjøperne tok kontakt med advokat i HELP Forsikring, som representerte dem videre i saken. Etter forespørsel fra kjøpers advokat svarte selger at han aldri opplevde inneklimaet og ventilasjonen som dårlig. Selger forklarte også at han ikke hadde merket noen problemer med terrassen i sin eiertid. Selgers eierskifteforsikring besvarte aldri reklamasjonene sendt fra kjøpers advokat. For å få fremgang i saken tok kjøpers advokat affære og stevnet selger og eierskifteforsikringen for tingretten.

Veien mot retten

Kjøpers advokat argumenterte for at selger hadde brutt sin opplysningsplikt ved ikke å opplyse om ventilasjonen og terrassens tilstand. Det ble også anført at kjøper hadde krav på prisavslag, da boligen var i vesentlig dårligere stand enn det kjøper kunne regne med. Et krav på 112 000 kroner for å reparere boligen ble rettet mot selgersiden på vegne av kjøper. Selgers eierskifteforsikring anførte at manglene var synlige på visning, og at selger uansett ikke hadde opplevd problemer med verken ventilasjonen eller terrassen. At selger hadde oppfordret kjøperne å installere lufteluker var kun for å bedre ventilasjonen på badet. Det ble også argumentert for at feilen ikke var vesentlig, og for at selgersiden skulle frifinnes på alle punkter.

Resultat

Retten var enig med kjøperne om at det var tilbakeholdt opplysninger om den dårlige ventilasjonen. Selger innrømte for retten at han hadde fått opplyst at terrassebordene lå for nær kledning, og at denne påføres fuktbelastning. Retten ga følgelig kjøperne også medhold i at selger hadde tilbakeholdt opplysninger om terrassens dårlige befatning. Kjøper vant saken fullt ut, og selger ble dømt til å dekke alle saksomkostningene.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no