Nordmøre tingrett

Etter overtakelse mistenkte kjøper at det elektriske anlegget på kjøkkenet var utført av ufaglærte. Kjøper tok kontakt med HELP som sendte reklamasjon til selger. Kjøper mente at selger hadde brutt sin opplysningsplikt etter avhl. § 3-7 og krevde prisavslag tilsvarende utbedringskostnadene. Selger ble dømt til å betale prisavslag på over 60 000,-, samt dekke kjøpers sakskostnader.

Mer om saken

Det ble innhentet et pristilbud for nødvendige reparasjoner på kr 64 090,-. Saken ble sendt til behandling i forliksrådet, der selger ble frifunnet. Kjøper tok saken videre til tingretten.

Resultat

Retten kom frem til at det ikke forelå en mangel etter avhl. § 3-7, da det ikke var godt nok bevist at feilen med det elektriske anlegget var noe selger kjente eller måtte kjenne til. Derimot kom retten frem til at selger hadde gitt uriktige opplysninger etter avhl. § 3-8. Selger hadde ikke krysset av i egenerklæringsskjema for om arbeidet var gjort faglært eller ei, men krysset av på at det forelå samsvarserklæring. Kjøper hadde derfor grunn til å tro at el-arbeidet var fagmessig utført. I tillegg mente retten at opplysningen hadde påvirket salget da det er kostbart å fikse et el-anlegg. Det forelå en mangel etter avhl. § 3-8. Selger ble dømt til å betale prisavslag på kr 64 090,-, samt dekke kjøpers sakskostnader.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no