Alstahaug tingrett

Huset fra 2009 ble utsatt for hærverk mellom kontraktsmøtet og overtakelsen. Selger var ikke uenig i at hærverket var hans ansvar, men utbedringskostnadene ble ikke kjøper og selger enig om. 

Mer om saken

Huset fra 2009 ble utsatt for hærverk mellom kontraktsmøtet og overtakelsen. Selger var ikke uenig i at hærverket var hans ansvar, men utbedringskostnadene ble ikke kjøper og selger enig om. 

Kjøper hadde iverksatt en del utbedringsarbeider som var dyrere enn først antatt. Selger kontaktet først advokat etter at saken hadde vært i forliksrådet og stevning var sendt. 

Alle forholdene kjøper hadde reklamert på ble forlikt før rettssaken, unntatt ventilasjonsanlegget. Det gjensto snaut 100 000 kroner som kjøper ikke fikk dekket gjennom villaforsikringen. 

I salgsoppgaven var ventilasjonsanlegget opplyst å ha hatt noen problemer tidligere. Selger, som også jobber som takstmann, bekreftet imidlertid på e-post før budaksept at anlegget var "i orden".

Etter ca 6 måneder sluttet det å fungere, og det ble avdekket store kondensskader i konstruksjonen.

Resultat

Selger hadde brukt ca 5 000 på utbedringsarbeider med en elektriker før salget. Kjøper ble ikke hørt med at selger hadde visst om ytterligere problemer eller at det var en overdrivelse å kalle anlegget "i orden".

Retten fant ellers at skadene hadde oppstått etter overtagelse og var dermed kjøpers ansvar. Kjøper hadde også igangsatt utbedring av anlegget uten at selger hadde fått anledning til å ta stilling til kravet, og fikk ikke medhold. 

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no