Bergen tingrett

Huset utenfor Bergen ble i følge prospektet solgt med en "tilhørende nausttomt".

Mer om saken

Kjøper overtok huset utenfor Bergen sommeren 2014. I prospektet sto det under punktet "diverse" at boligen hadde en "tilhørende nausttomt". Under punktet "servitutter" på samme side i salgsoppgaven sto det en slags beskrivelse av nausttomtens lokasjon på bakgrunn av en håndskrevet skylddelingsforretning fra 1952. Ut over dette var ikke tomten markedsført i salgsdokumentene, og heller ikke hensyntatt i taksten. 

Da kjøperen våren 2016 skulle finne nausttomten, viste det seg at denne ikke kunne lokaliseres. Hun var blant annet i kontakt med ulike etater i kommunen og kartverket. Det ble funnet et målebrev knyttet til eiendommen fra 1994, hvor det sto at den tilhørende nausttomten ikke kunne lokaliseres. I tidligere salgsdokumenter kom det også frem at selger hadde fått spesifikk informasjon om at nausttomten ikke var lokalisert. Vi innhentet verdiminus fra megler, som anslo verdiminuset til et sted mellom kr 250 000 og  kr 300 000. Kjøpers advokat i HELP tok deretter ut stevning for Bergen tingrett. 

Resultat

Kjøper fikk likevel ikke medhold i kravet sitt. Det kom frem under forklaringen i hovedforhandlingen at kjøper så på det som en "spennende skattejakt" å skulle finne nausttomten etter avtaleinngåelse. Dette sto i motsetning til tidligere uttalelse i retten om at hun ikke ville kjøpt boligen hvis hun hadde visst at nausttomten ikke kunne lokaliseres. Retten kom frem til at kjøperen har vært klar over hvor usikker informasjonen om nausttomten var, og at usikkerheten er kjøpers risiko. 

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no