Bergen tingrett

Kjøperne hadde fått utbetalt 250 000 kroner i prisavslag fra selgers eierskifteforsikring før saken kom til retten. Saken handlet om hvorvidt kjøperne hadde krav på det dobbelte, men det fikk de ikke medhold i. Boligkjøperforsikringen dekker de idømte sakskostnadene og naturligvis alle sakskostnader på kjøpers side. 

Om saken

I forbindelse med at kjøper skulle innrede underetasjen for utleie, ble det avdekket sulfatskader i grunnmuren. Dette er en ikke uvanlig skade i boliger fra 70-tallet hvor det ble importert leca med forhøyede verdier av svovel fra Belgia. I kontakt med vann og oksygen oppstår sulfatskader som gjør at man i praksis kan grave ut av blokkene med hendene over tid.

Kjøpers advokat i HELP reklamerte til selgers eierskifteforsikring. Selskapet erkjente etter hvert mangelsansvar, men ville ikke strekke seg lengre enn halvparten av det totale kravet og utbetalte etter en tid 250 000 kroner i prisavslag til kjøper.

Resultat

For tingretten handlet derfor saken om selgers selskap også kunne holdes ansvarlige for de resterende utbedringskostnadene. Dette  er ikke tingretten enig i. Blant annet ville drenering være nødvendig. Denne var 40 år gammel da huset ble kjøpt. Det var opplyst om saltutslag og dreneringen var gitt tilstandsgrad 2. Da ble ikke kjøperne hørt med at det var produksjonsfeil som fremprovoserte skadene, utover det de allerede hadde fått utbetalt

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no