Drammen tingrett

Det viste seg at kjøper ikke hadde veirett til en av boligens biloppstillingsplasser.
I salgsoppgaven var det opplyst at det var parkering i garasje og på egen gårdsplass. Men en stund etter overtakelsen ga naboen beskjed om at kjøper ikke fikk bruke veien frem til en av boligens biloppstillingsplasser. Han fikk dermed én parkeringsplass mindre enn han trodde. 

Mer om saken

I salgsdokumentasjonen var det tydelig at veien frem til plassen lå utenfor kjøpers tomt. Selger forklarte i retten at hun var sikker på at kjøperne kunne benytte seg av biloppstillingsplassen. Hun hadde derfor opplyst om dette. Det ble diskutert mellom kjøper og selger på visning at denne biloppstillingsplassen lå fint til i forbindelse med etablering av en hybel i kjelleretasjen. 

Det var ingen tinglyst veirett eller andre grunnlag for veirett over eiendommen, og kjøper vant ikke frem med kravet om prisavslag som følge av tapet av en parkeringsplass. Kjøpers advokat anførte at selger burde ha opplyst at kjøper ikke hadde rett til å bruke veien frem til parkeringsplassen, men retten mener at selgers opplysningsplikt ikke strekker seg så langt. 

Resultat

Dermed taper kjøper saken. Kjøpersidens sakskostnader og de idømte sakskostnadene dekkes av boligkjøperforsikringen. 

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no