Fredrikstad tingrett

Saken handler om defekte varmekabler, antatt fra 1977. Byggeår var 1955, og huset ble renovert i 1977.

Om saken 

Kjøper avdekket, ni måneder etter overtakelse, at varmekablene i deler av første etasje ikke fungerte. Kjøper hentet inn elektriker som stadfestet at termostaten fungerte, men at varmekablene var defekte. Saken ble deretter meldt inn til oss. Protector anførte at det ikke forelå en mangel, og at det under enhver omstendighet var reklamert for sent.

Kjøpers advokat i HELP reklamerte til selgers forsikringsselskap, og fikk medhold fullt ut i Fredrikstad forliksråd, hvorpå selgersiden valgte å bringe saken inn for tingretten.

Selgers opplysningssvikt var aldri et tema i saken. Hun erkjente at hun var klar over at varmekablene var defekte, men glemte å opplyse om dette, og at hun hadde brukt en ovn til å varme opp denne delen av stuen til vanlig og på visning. Det var ingen andre varmekilder i etasjen, kun varmekabler.

Resultat

Retten kommer til at kjøper har reklamert i tide, at kjøper kunne forvente fungerende varmekabler, at opplysning om defekte varmekabler er noe kjøper med rimelighet kan regne med å få og at feilen er egnet til å virke inn på avtalens innhold.

Kjøper tilkjennes kr. 50 000,- av de totale utbedringskostnadene på kr. 62 750,-. Det beskjedne fradraget for standardheving skyldes først og fremst at store deler av utbedringskostnadene knyttet seg til de- og remontering av parkett for tilkomst for utbedring av gulvvarmen.

Selgers forsikringsselskap idømmes også sakskostnader for tingretten og forliksrådet.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no