Oslo tingrett

Saken gjaldt en bod. Vår kunde kjøpte leilighet i en tremannsbolig. I taksten var det opplyst "tilhørende 1 bod". Denne var ikke nevnt i prospektet, men isteden at kjøpers seksjon "er sameiere med seksjon 1 om et vaskerom i kjelleren, iflg forretningsfører."

Mer om saken

Som en del av salgsoppgaven fulgte det med en e-post fra forretningsfører hvor det ble beskrevet et felles vaskerom, men ikke nevnt noe om en bod. Videre var det vedlagt et kart som kun viste at kjøpers seksjon delte et rom med en annen seksjon, men ingen egen bod. Kjøper fikk altså dele et vaskerom med naboen istedenfor å få eksklusiv bruksrett til en bod slik taksten sa.

Spørsmålet var om kjøper hadde grunn til å stole på opplysningen om bod i taksten.

Resultat

Retten kommer til at opplysningen i taksten må leses i sammenheng med resten av opplysningene i salgsdokumentene. For at kjøper skulle kunne feste lit til opplysningen i taksten, måtte hun ha undersøkt informasjonen som ikke samsvarte eller var motstridende. 

Det ble ikke noe prisavslag fordi leiligheten manglet bod. Kjøper tapte saken, og ble idømt selgers sakskostnader. Disse ble naturligvis dekket av kjøpers fosikring i HELP.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no