HELP i retten

Her finner du dommer der HELPs advokater har representert boligkjøpere.

Tap

Tap i Oslo tingrett, oktober 2018

Saken gjaldt fuktskader i et tak fra 1989 og manglende fall på terrasseplatting.

Les mer
Seier

Seier i Frostating lagmannsrett, oktober 2018

Feil på avløpsanlegg ga tilbakeslag av kloakk i sluket umiddelbart etter overtakelse. 

Les mer
Seier

Seier i Romsdal tingrett, august 2018

Huset fra 1968 kostet 3 650 000 kroner i 2016, og var markedsført som i god stand og godt vedlikeholdt.

Les mer
Tap

Tap i Drammen tingrett, juni 2018

Saken gjaldt vond lukt og smak på drikkevann. Vannet var helt trygt å drikke for øvrig.

Les mer
Tap

Tap i Hedmarken tingrett, februar 2018

Boligen var brukt som institusjon frem til kjøperne overtok den i 2016. Kravet gjaldt feil ved ventilasjonsanlegg, at deler av gulvflatene i huset viste seg å mangle varmesløyfer (vannbåren varme), og at det manglet termostat/følere og dermed mulighet til å regulere varme i flere rom. Utbedringskostnadene ble av fagkyndig vurdert til drøyt 100 000 kroner. Saken gikk derfor som småkravsprosess. 

Les mer
Seier

Seier i Sandefjord tingrett, januar 2018

I huset fra 1930 oppdaget kjøperne råteskader i taket og i kledningen i én av ytterveggene.

Les mer
Seier

Seier i Agder lagmannsrett, januar 2018

Huset fra 1971 var fraflyttet før huset ble solgt. Det var selgers sønn som håndterte salget for motparten.

Les mer

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no