Delvis seier i Nedre Romerike tingrett, oktober 2018

11 oktober 2018

Saken gjaldt flere forhold. 

Om saken

Kjøper får medhold på uriktige opplysninger om bad. Han får også medhold i at selger skulle ha opplyst om forekomst av asbest, til tross for at boligen var fra 1963. Asbesten utgjør ingen fare slik boligen er innredet i dag. I tillegg får kjøper medhold i at selger skulle ha opplyst om ulovlig vinterhage, til tross for en beskjeden utbedringskostnad på 7 000 kroner. 

Resultat

Kjøper tilkjennes prisavslag på 167 000 kroner, av forhold som totalt beløper seg til 757 000 kroner. Hver part dømmes til å betale sine egne kostnader. Kjøpers sakskostnader dekkes av boligkjøperforsikringen. 

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no