Seier i Agder lagmannsrett, januar 2018

Huset fra 1971 var fraflyttet før huset ble solgt. Det var selgers sønn som håndterte salget for motparten.

Om saken 

Huset fra 1971 var fraflyttet før huset ble solgt. Det var selgers sønn som håndterte salget for motparten.

For et år siden ble selger og hans forsikringsselskap frifunnet i tingretten. På vegne av kjøper anket hans advokat i HELP-advokatene saken til lagmannsretten. Saken gjelder råteskader i stuegulv og –vegg, og i flere av husets vinduer. I tillegg var avløpet fra badet i kjelleretasjen tett. De totale utbedringskostnadene var beregnet til 270 000 kroner. 

Det er opplyst i salgsdokumentene om et generelt behov for oppgradering utover normalt vedlikehold. Derfor fikk ikke kjøperne medhold på alle punktene som inngikk i kravet. Men retten bemerker at det ikke var noen rimelig grunn til at selger ikke skulle kjenne til fuktskadene i stuen. Stuen var et rom som var i bruk daglig, og også ved rengjøring ville fuktmerkene være tydelige. Selger og hans familie hadde bodd i huset siden 1977.

På grunn av sviktende helse hadde ikke selger brukt husets underetasje de siste årene, heller ikke badet. Dette ble ikke formidlet til kjøperne. Lagmannsretten mener at dette er en opplysning kjøper hadde grunn til å få. På den måten ville kjøper hatt større grunn til å undersøke underetasjen.

Resultat

Kjøperne blir tilkjent 135 000 kroner i prisavslag. Selgers forsikringsselskap må også betale kjøpers sakskostnader på ca 220 000 kroner for ting- og lagmannsretten. 

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no