Seier i Frostating lagmannsrett, oktober 2018

25 oktober 2018

Feil på avløpsanlegg ga tilbakeslag av kloakk i sluket umiddelbart etter overtakelse. 

Om saken

Retten kommer til at feilen utgjorde et vesentlig avvik etter avhl. § 3-9, 2.pkt. Retten legger vekt på at feilen ikke skylde elde og slitasje og at fungerende avløpssystem er en sentral funksjon ved boligen. 

Resultat

Selgers anke ble forkastet, og tingrettsdommen, der kjøper tilkjennes fulle utbedringskostnader på kroner 166 493,- blir stående. Selgersiden må også dekke sakskostnadene. 

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no