Seier i Sandefjord tingrett, januar 2018

I huset fra 1930 oppdaget kjøperne råteskader i taket og i kledningen i én av ytterveggene.

Om saken

Takskadene skyldtes for dårlig lufting. I tillegg var luftingen av kloakken feil utført, og det var svikt i bærende konstruksjoner. Alle feil knyttet seg til arbeider utført i nyere tid. Selgeren hadde selv isolert taket, mens resten av feilene var utført før selger flyttet inn i 2013.

Resultat

Retten kom til at boligen var i vesentlig dårligere stand enn kjøper kunne forvente, ut fra hvordan boligen fremsto ved salget, opplysningene som ble gitt, med mer. Kjøper blir tilkjent tilnærmet hele utbedringskostnaden, 505 000 av i alt 540 000 kroner.

Dommen er ikke rettskraftig. 

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no