Tap i Hedmarken tingrett, februar 2018

Boligen var brukt som institusjon frem til kjøperne overtok den i 2016. Kravet gjaldt feil ved ventilasjonsanlegg, at deler av gulvflatene i huset viste seg å mangle varmesløyfer (vannbåren varme), og at det manglet termostat/følere og dermed mulighet til å regulere varme i flere rom. Utbedringskostnadene ble av fagkyndig vurdert til drøyt 100 000 kroner. Saken gikk derfor som småkravsprosess. 

Om saken 

Kjøper ble ikke hørt med at selger, et selskap som hadde leid boligen ut til det offentlige som institusjon, hadde holdt tilbake informasjon ved salget. Deler av huset hadde også stått tomt det siste året. Opprinnelig var boligen over 100 år gammel, men ble solgt med "god standard", og det var opplyst om betydelig oppgradering. Fordi det også var gitt konkrete opplysninger i prospektet knyttet til varmeanlegget, og det var usikkerhet om andre mangler hadde oppstått før eller etter overtakelsen, ble kjøper heller ikke hørt med at boligen var i vesentlig dårligere stand enn kjøper kunne forvente. 

Resultat

Fordi kjøper har tegnet boligkjøperforsikring, dekkes de idømte sakskostnadene av HELP. 

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no