Seier i Bergen tingrett, desember 2018

13 desember 2018

Etter kjøp, men før overtakelse, blir kjøper kjent med at ny reguleringsplan som er under arbeid, kan medføre innløsning av boligen som følge av skoleutbygging.

Om saken

Retten mener at selger har brutt opplysningsplikten sin ved ikke å opplyse at innløsning kan være en konsekvens av vedtatt plan.
Retten konkluderer med at megler, i et tilfelle som dette, plikter å opplyse om planforslaget.  Retten uttaler også at det er nærliggende at megler  i et slikt tilfelle også må opplyse om hvordan planforslaget konkret rammer eiendommen.

Resultat

Kjøper får tilkjent kr 500 000 i prisavslag i henhold til takstmanns verdivurdering. Tilkjent sakskostnader. 

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no