Tap i Oslo tingrett, oktober 2018

4 desember 2018

Saken gjaldt fuktskader i et tak fra 1989 og manglende fall på terrasseplatting.

Om saken

Kjøper oppdaget ved første regnværsdag etter overtakelse at det samlet seg vann rundt søylepunkter på terrassen. Han fant også "gliper" i taksteinen ved rengjøring av mose på taket. Ved nærmere undersøkelser ble det avdekket betydelige fuktskader i undertaket. I tilstandsrapporten var taket og terrassen gitt tilstandsgrad 1, men det fremkom at "undertaket er ikke kontrollert".  Det ble anført tilbakeholdte opplysninger både mot takstmann og selger. Blant annet argumenterte vi for at selger, med botid av ett visst omfang, må forventes å ha besiktiget loftet og oppdaget fuktskaden. Likeledes er det lite sannsynlig at selger ikke har sett vanndammene på terrassen. 

Resultat

Retten tar ikke stilling til dette, men sier at korrekte opplysninger om taket og terrassen uansett ikke ville ha innvirket på avtalen som er inngått. Retten vektlegger at boligen er fra 1989, og at det må anses påregnelig med vedlikehold av et 28 år gammelt tak. Utbedringskostnader på 47 000 kroner anses ikke å ha innvirket på avtalen. Det vil si at det er sannsynlig at kjøper ville ha lagt inn samme bud med korrekt informasjon. Kjøpesummen var 12 250 000 kroner. 

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no