Jobbe i HELP

HELP er Norges største advokatmiljø for folk flest. Vi tilbyr fullverdig og spesialisert advokathjelp gjennom forsikring. Kundene våre betaler kun forsikringspremie og får nær ubegrenset advokathjelp når de trenger det. 

 

Stort advokatmiljø

Vi er rundt 100 ansatte advokater og advokatfullmektiger, sentralt plassert i moderne lokaler ved Colosseum Kino på Majorstua i Oslo. I tillegg til våre juridiske avdelinger utgjør administrasjonen ca. 35 mennesker. 

Hvem er kundene våre?

Rundt 300 000 LO-medlemmer i 15 LO-forbund har advokatforsikring som kollektiv medlemsfordel, og mer enn halvparten av alle boligkjøpere tegner HELP Boligkjøperforsikring for å sikre likevekt mellom kjøper og selger i bolighandelen. Bedrifter kan få advokathjelp når de trenger det gjennom HELP Advokatforsikring Bedrift. 

I HELP er kunnskapsdeling og læring viktig

I HELP legger vi stor vekt på videreutdanning og kunnskapsdeling slik at alle våre advokater og fullmektiger raskt kan yte den samme, spesialiserte advokathjelpen til kundene våre. Rask læring, godt samarbeid og et sterkt fagmiljø er noe av det våre nyansatte trekker fram som særlig positivt med å jobbe i HELP. I tillegg til et trivelig og sosialt ardsmiljøbei. 

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no