Gode råd om arv

I Dagbladet 2. juni råder advokat Line Karlsen Ask alle til å sette seg inn i hvordan det man eier vil bli fordelt.

I saken kan du blant annet lese at det er en vanlig misforståelse at samboere og ektefeller er likestilt i arveloven.

Kunnskap om arv er særlig viktig for den som lever i familier med mine, dine og våre barn

Et godt eksempel er historien om samboerparet gjennom 30 år, som trodde de arvet alt etter hverandre. Da den ene døde, krevde hennes søsken halvparten av boligen selv om de ikke hadde hatt kontakt med avdøde på mer enn 20 år. Den gjenlevende mannen måtte selge huset for å få råd til å betale ut arven. Hadde samboerparet skrevet testamentDet som skal skje etter vår død kan vi bare regulere i testament. Mange har skrevet andre nedtegnelser eller gjort muntlige avtaler eller løfter, men disse er ikke bindende. Arvinger kan velge å respektere andre erklæringer om de ønsker, men det har de ingen plikt til.  Les mer til fordel for hverandre, hadde resultatet blitt annerledes.

Advokathjelp, uten at du må betale timepris, er lett tilgjengelig gjennom advokatforsikring.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no