Vi lanserer nye nettsider!

Det var på tide med en fornyelse, og vi har benyttet anledningen til å ha enda mer fokus på godt juridisk innhold for folk flest. 

HELP er et av de største juridiske fagmiljøene i Norge på privatrett, med rundt 100 egne advokater og advokatfullmektiger som sitter samlet i våre lokaler i Oslo. 

Mange dyktige folk med tung juridisk kompetanse gjør at vi har mye godt og nyttig juridisk stoff som vi ønsker å dele. Alt som publiseres på våre sider er skrevet for folk flest, uten tunge juridiske vendinger og faguttrykk.

Vi vil også vise fram våre flinke og hyggelige ansatte, som hver dag gir uvurderlig advokathjelp til våre kunder, uten å fakturere timer eller sende ut store advokatregninger. 

Juridiske tips og råd finner du her. 

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no