Andreas Aven

Advokat MNA, HELP-advokatene

Andreas har siden 2000 hatt fast eiendoms rettsforhold og forsikringsrett som hovedområde. Han har vært ansatt i HELP siden 2009.

Andreas har omfattende prosedyreerfaring og arbeider i hovedsak med forhandlinger og prosedyre for domstolene.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no