Carl Fredrik Grindahl

Advokatfullmektig MNA

Carl Fredrik har lang erfaring med rådgivning og vurdering av saker for boligkjøpere, med skadedokumentasjon og saksforberedelse, forhandlinger og prosess i saker der boligkjøpere har krav mot selgere og deres boligselgerforsikring.

Han tilhører landets største advokatmiljø for boligkjøpere.

Jeg liker å jobbe i HELP fordi jeg er med på å gjøre advokattjenester tilgjengelig for folk flest i forbindelse med boligkjøp. 

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no