Celine Løyning Aasheim

Advokat MNA, HELP-advokatene

Celine har jobbet i HELP siden januar 2011, og har med årene fått solid prosedyreerfaring. I studietiden jobbet hun i JURK.

Hun har lang erfaring med rådgivning og vurdering av saker for boligkjøpere, med skadedokumentasjon og saksforberedelse, forhandlinger og prosess i saker der boligkjøpere har krav mot selgere og deres boligselgerforsikring.

Celine tilhører landets største advokatmiljø for boligkjøpere.

Jeg trives med jobben min i HELP fordi jeg bidrar til å sikre våre klienters interesser i vanskelige sitasjoner.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no