Dovre Landaas Danielsen

Advokat MNA, HELP-advokatene

Dovre har vært i HELP siden 2013. Dovre har lang erfaring med rådgivning og vurdering av saker for boligkjøpere, med skadedokumentasjon og saksforberedelse, forhandlinger og prosess i saker der boligkjøpere har krav mot selgere og deres boligselgerforsikring. Han jobber nå hovedsakelig med prosedyre for domstolene.

Dovre tilhører landets største advokatmiljø for boligkjøpere.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no