Johan G. Bernander

Fagansvarlig prosess, advokat MNA, HELP-advokatene

Johan har lang erfaring med rådgivning og vurdering av saker for boligkjøpere, med skadedokumentasjon og saksforberedelse, forhandlinger og prosess i saker der boligkjøpere har krav mot selgere og deres boligselgerforsikring. Han har også prosedert i Høyesterett.  

Johan tilhører landets største advokatmiljø for boligkjøpere.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no