Høyesterett styrker kjøpers posisjon

31. mai 2017 vant HELP-advokat Johan G. Bernander frem i Høyesterett i en prinsipielt viktig sak for alle boligkjøpere med krav mot selger. Her skriver han om dommens betydning for når en mangel er "vesentlig".

Les mer

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no