Har du rett til å ha kjæledyr når du leier?

Selv om utleieren har satt forbud mot det, kan du som leietaker ha dyr hvis det er gode grunner til det og dyreholdet ikke er til ulempe for utleier eller andre som bruker eiendommen.

Les mer

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no