Kjetil Eivindstad

Advokat MNA, HELP-advokatene

Kjetil har lang erfaring med rådgivning og vurdering av saker for boligkjøpere, med skadedokumentasjon og saksforberedelse, forhandlinger og prosess i saker der boligkjøpere har krav mot selgere og deres boligselgerforsikring.

Han tilhører landets største advokatmiljø for boligkjøpere.

Det er veldig hyggelig å kunne hjelpe folk som ellers ikke ville hatt advokathjelp.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no