Hege Kittelsen

Advokat MNA, HELP-advokatene

Hege jobber hovedsakelig med avhendingsrett og tilgrensende rettsområder. Hege har lang erfaring med tvisteløsning og prosedyre for domstolene. 

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no