Michael Oscar Åsheim

Fagansvarlig prosess, advokat MNA, HELP-advokatene

Michael har hatt advokatbevilling siden 2001, og begynte i HELP i 2012. Han har bred juridisk bakgrunn både fra domstolene, politiet, helsedirektoratet, interesseorganisasjoner og som selvstendig advokat. 

Hos oss har Michael jobbet med alle sakstyper og rettsområder som vi dekker, men har de siste årene hatt hovedfokus på saker om fast eiendom og forretningsjus (entrepriserett, kontraktsrett, håndverkertjenester mm).

Han har i tillegg fagansvar for prosess og skatterettslige spørsmål knyttet til fast eiendom i Norge. 

Jeg er opptatt av at alle med rettshjelpsbehov bør få tilgang til nødvendig rettshjelp uten hensyn til personlig økonomi, stilling eller status. Dette er en av hovedgrunnene til at jeg syns det er viktig å jobbe med advokathjelp på den måten HELP gjør det. 

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no