Nils Istad

Advokat MNA HELP-advokatene

Nils har vært ansatt i HELP siden 2010 og arbeider i dag hovedsakelig med barne- og familierett. Han har omfattende prosedyreerfaring innen disse fagfeltene, og er en av landets mest erfarne barnerettsadvokater. Han har tidligere drevet egen advokatvirksomhet med fokus på juridisk bistand til privatpersoner.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no