Mathilde Jelen Danielsen

Kundebehandler

Mathilde kom rett fra studiene til HELP i 2015 og har en bachelor i organisasjonspsykologi. I tillegg til å håndtere innkommende henvendelser utfører hun postrutiner, bistår markedsavdelingen og er sentral i utvikling av vårt dialogverktøy.

Jeg liker å jobbe i HELP fordi det er et godt arbeidsmiljø, en inkluderende ledelse og en lærerik arbeidshverdag. 

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no