Mikhail Lilleøren

IT- og utviklingssjef

Mikhail begynte i HELP i august 2017. Han er leder for IT-avdelingen og er en sentral ressurs når det kommer til gjennomføringen av HELP sin digitale strategi.

Han har tidligere arbeidet hos ISS og Gjensidige.

HELP bidrar til å utjevne forskjell og maktforhold for vanlige folk. I tillegg bærer kulturen preg av åpenhet og inkludering og at det er veldig mange her som «vil».

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no