Beate Martine Kalvøy

Produktsjef, advokat MNA/ product manager, lawyer

E-post:

Beate er ansvarlig for utvikling av nye produkter og digitalisering i HELP. Hun har lang erfaring med rådgivning og vurdering av saker for boligkjøpere, med skadedokumentasjon og saksforberedelse, forhandlinger og prosess i saker der boligkjøpere har krav mot selgere og deres boligselgerforsikring.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no