Nelfo

For Nelfo-medlemmer med Advokatforsikring Bedrift

Med Advokatforsikring Bedrift fra HELP kan Nelfo nå tilby et helhetlig juridisk tilbud til deg som medlem. Nelfos advokater gir juridiske råd i din bedriftshverdag. Med Advokatforsikring Bedrift fra HELP kan du ivareta din bedrifts interesser i megling og hovedforhandling i domstolene til en mye lavere – og forutsigbar - kostnad enn tidligere.  

 

Du betaler ingen timepris, kun en rimelig forsikringspremie. 

Forsikringen dekker advokatbistand for domstolene innen:           

  • Entrepriserett
  • Krav knyttet til håndverkertjenester

           

Advokathjelpen omfatter korrespondanse, forhandlinger og prosess inntil saken er rettskraftig avgjort i domstolene. Advokathjelpen forutsetter at bedriften har mottatt juridisk rådgivning og at saken er henvist videre fra advokatene i Nelfo. Advokatbistanden forutsetter en tvistesum som overstiger 25 000 kroner.

  • Dekning av juridiske kostnader inntil 2 millioner kroner for advokatbistand i rettssystemet.
  • Dekning av egne og eventuelt idømte saksomkostninger.

Forsikringen gjelder for Nelfos medlemsbedrifter med avtale om Advokatforsikring Bedrift.

 

 

Kontaktperson i HELP

William G. Bugge

Leder advokatforsikring bedrift, advokat MNA

William har jobbet i HELP siden 2009. Han er avdelingsleder og jobber primært med kontraktsrett og fast eiendom. 

William har lang erfaring fra tvisteløsning i og utenfor rettssystemet. Han leder også vår satsning innenfor Advokatforsikring Bedrift. 

Telefon: +47 22 98 52 31

E-post:

Kontaktperson i HELP

Martin Blaker

Forretningsutvikler

Martin er ansvarlig for forretningsutvikling i det norske markedet og har lang erfaring fra både Silver og Microsoft før han begynte i HELP i 2015.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no