Advokatforsikring

Din egen advokat når du trenger hjelp i privatlivet. 

Du betaler ingen timepris. 

Med HELP Advokatforsikring som ansattfordel får dine ansatte og deres familier rask tilgang til spesialisert advokathjelp på privatlivets viktigste rettsområder.  

Ansatte får:

 • 15 timer rådgivende advokathjelp i året til de fleste privatrettslige saker
 • alle nødvendige kostnader ved juridisk konflikt (klagebehandling eller rettsak)
 • hjelp til å sette opp viktige juridiske kontrakter på Min side

*Ingen timepris for advokathjelp, men en egenandel på kr 3 000 ved tvist tilkommer.

Advokathjelpen dekker blant annet:

 • Viktige kontrakter, som samboeravtale, husleieavtale og testament
 • Arv
 • Skilsmisse/samlivsbrudd eller foreldretvister 
 • Kjøpt vare med feil 
 • Håndverkere som ikke har gjort god nok jobb
 • Husleieforhold
 • Uenighet med nabo
 • Tomtefeste
 • Veirett
 • Ulovlig og krenkende nettpublisering   

Pris

Forsikringspremien bestemmes av antall ansatte på arbeidsplassen. Som eksempel vil en bedrift med mer enn 100 ansatte betale kun kr 100 per måned (kr 1 200 per år) per ansatt.

Det er ingen timepris for bruk av advokat i tillegg til dette.

 

Er du interessert i Advokatforsikring Ansatt?

Send oss en e-post med bedriftens navn, kontaktperson og telefonnummer, så tar vi kontakt med deg. 

 

Kontaktperson i HELP

Odd Egil Ørslien

Direktør forretningsutvikling/ VP Business Development

Odd Egil er hovedansvarlig for selskapets produkt- og forretningsutvikling. I tillegg til å ha nær kontakt med våre distributører er han ansvarlig for HELPs digitale satsing. Før han startet i HELP har Odd Egil vært konsulent i Hartmark Consulting og innehatt ulike lederstillinger i Forsvaret og hos Kiwa Teknologisk Institutt.

Telefon: +47 488 43 860

E-post:

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no