Rørentreprenørene Norge

Hva er Advokatforsikring Bedrift:

Advokatforsikring Bedrift sikrer bedriften din advokathjelp, enten du har behov for gode råd og veiledning, eller det foreligger en konfliktsituasjon som krever mer omfattende bistand. Som medlem betaler du ingen timepris.

 

Som medlem får du:

  • Advokatbistand innen:

               - Kontraktsrett
               - Entrepriserett
               - Håndverkertjenester
               - Pengekravsrett
               - Fast eiendom

  • Advokathjelp gjennom hele saken din, fra innledende råd, i korrespondanse og forhandlinger, til prosessen er avgjort i domstolene, om nødvendig.
  • Dekning av juridiske kostnader inntil 2 millioner kroner hvis saken må løses i rettssystemet.
  • Dekning av egne og eventuelt idømte saksomkostninger.
  • 10 timer generell juridisk rådgivning fra advokat per år.
  • Hjelp med kontrakter og andre juridiske dokumenter.

 

Forsikringen gjelder for Rørentreprenørenes medlemsbedrifter med inntil 50 ansatte.

 

 

Kontaktperson i HELP

William G. Bugge

Leder advokatforsikring bedrift, advokat MNA

William har jobbet i HELP siden 2009. Han er avdelingsleder og jobber primært med kontraktsrett og fast eiendom. 

William har lang erfaring fra tvisteløsning i og utenfor rettssystemet. Han leder også vår satsning innenfor Advokatforsikring Bedrift. 

Telefon: +47 22 98 52 31

E-post:

Kontaktperson i HELP

Martin Blaker

Forretningsutvikler

Martin er ansvarlig for forretningsutvikling i det norske markedet og har lang erfaring fra både Silver og Microsoft før han begynte i HELP i 2015.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no