Forbrukerkjøpsforsikring

Har du ikke fått det du har betalt for eller blitt lovet til avtalt tid, har du rettigheter som forbruker. 

Mange av oss får ikke det vi er blitt lovet når vi kjøper varer og tjenester.

Dessverre hjelper det ikke å ha rett hvis vi likevel ikke får det vi har krav på.  

Forbrukerkjøpsforsikring sikrer hele husstanden gratis advokathjelp knyttet til klagehåndtering på varer og tjenester dere har kjøpt.

Hjelp ved kjøp av alle typer nye varer og tjenester

Med forbrukerkjøpsforsikring får du advokathjelp ved kjøp av alle typer nye varer og tjenester. Forutsetningene er at de koster over kr 3.000 og er kjøpt hos en forhandler.

Eksempler på dette er:

  • Kjøp av bil, båt og motorsykkel
  • Reise og ferieopphold (fly/hotell/leiebil)
  • Telefoni, bredbånd og TV-signaler
  • Reparasjon og service på bil, båt og maskiner
  • Hvitevarer, telefon og andre forbrukervarer

Komplett liste over hva som dekkes finner du i forsikringsvilkårene.

Hva gjør HELP for deg?

  • Vi tar kontakt med selger og skriver nødvendige klager.
  • Vi tar nødvendige rettslige skritt og dekker alle utgifter til advokat.

Hva må du selv gjøre?

  • Kontakte selger og klage på varen/tjenesten.
  • Kontakte HELP med en gang du ikke får det du har krav på.
  • Gi HELP kopi av kvitteringer og annen dokumentasjon.

Pris

Kr 598 per år.

 

Forsikringen gjelder for hele husstanden (ektefelle/samboer og hjemmeboende barn under 20 år).

 

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no