Datatilsynet mener at hver nordmann risikerer å bli utsatt for forsøk på ID-tyveri to-tre ganger i løpet av livet. Har du ID-tyveriforsikring hjelper vi deg med å forebygge identitetstyveri, eller bistår deg hvis du blir rammet.

Identitetstyveri er en situasjon hvor en person uberettiget og med vinnings hensikt misbruker din identitet.

Typiske eksempler på misbruk:

  • Åpne bankkonto i ditt navn
  • Søknader om kredittkort eller lån
  • Søke om legitimasjon
  • Registrere telefon- eller andre abonnement i ditt navn

Hva får du med ID-tyveriforsikring?

  • Hjelp til å forebygge identitetstyveri.
  • Vi sender deg brosjyren «Hvordan forhindre identitetstyveri» på e-post.
  • Hjelp til å begrense skadeomfanget og forebygge det økonomiske tapet som følge av eventuelt ID-tyveri.
  • Iverksetting av tiltak for å forhindre ytterligere misbruk.
  • Hjelp til å kreve erstatning for de tap du eventuelt har lidt.
  • Juridisk bistand for inntil 1 million kroner ved tvister.

Forsikringer omfatter også motpartens saksomkostninger i retten.

 

Fullstendige opplysninger om forsikringens betingelser og begrensninger finner du i forsikringsvilkårene. Se lenke nedenfor.  

Pris

Kr 398 per år

 

Forsikringen gjelder for hele husstanden (ektefelle/samboer og hjemmeboende barn under 20 år).

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no