Nelfo

For Nelfo-medlemmer med Advokatforsikring Bedrift

Med Advokatforsikring Bedrift fra HELP kan Nelfo nå tilby et helhetlig juridisk tilbud til deg som medlem. Nelfos advokater gir juridiske råd i din bedriftshverdag. Med Advokatforsikring Bedrift fra HELP kan du ivareta din bedrifts interesser i megling og hovedforhandling i domstolene til en mye lavere – og forutsigbar - kostnad enn tidligere.  

 

Du betaler ingen timepris, kun en rimelig forsikringspremie. 

Forsikringen dekker advokatbistand for domstolene innen:           

  • Entrepriserett
  • Krav knyttet til håndverkertjenester

           

Advokathjelpen omfatter korrespondanse, forhandlinger og prosess inntil saken er rettskraftig avgjort i domstolene. Advokathjelpen forutsetter at bedriften har mottatt juridisk rådgivning og at saken er henvist videre fra advokatene i Nelfo. Advokatbistanden forutsetter en tvistesum som overstiger 25 000 kroner.

  • Dekning av juridiske kostnader inntil 2 millioner kroner for advokatbistand i rettssystemet.
  • Dekning av egne og eventuelt idømte saksomkostninger.

Forsikringen gjelder for Nelfos medlemsbedrifter med avtale om Advokatforsikring Bedrift.

 

 

Kontaktperson i HELP

Espen Flood Tangsrud

Forretningsutvikler, advokat MNA

Espen er ansvarlig for forretningsutvikling i HELP i Norge, og jobber tett med flere av våre distributører av advokatforsikringsproduktet. 

Espen har tidligere jobbet som advokat i HELP med rådgivning, forhandling og tvisteløsning for boligkjøpere. Før han startet i HELP har Espen bred erfaring innen salg- og forretningsutvikling innenfor områder som eiendom og IT.

Telefon: +47 984 88 246

E-post:

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no