Rørentreprenørene Norge

Hva er Advokatforsikring Bedrift:

Advokatforsikring Bedrift sikrer bedriften din advokathjelp, enten du har behov for gode råd og veiledning, eller det foreligger en konfliktsituasjon som krever mer omfattende bistand. Som medlem betaler du ingen timepris.

 

Som medlem får du:

  • Advokatbistand innen:

               - Kontraktsrett
               - Entrepriserett
               - Håndverkertjenester
               - Pengekravsrett
               - Fast eiendom

  • Advokathjelp gjennom hele saken din, fra innledende råd, i korrespondanse og forhandlinger, til prosessen er avgjort i domstolene, om nødvendig.
  • Dekning av juridiske kostnader inntil 2 millioner kroner hvis saken må løses i rettssystemet.
  • Dekning av egne og eventuelt idømte saksomkostninger.
  • 10 timer generell juridisk rådgivning fra advokat per år.
  • Hjelp med kontrakter og andre juridiske dokumenter.

 

Forsikringen gjelder for Rørentreprenørenes medlemsbedrifter med inntil 50 ansatte.

 

 

Kontaktperson i HELP

Espen Flood Tangsrud

Forretningsutvikler, advokat MNA

Espen er ansvarlig for forretningsutvikling i HELP i Norge, og jobber tett med flere av våre distributører av advokatforsikringsproduktet. 

Espen har tidligere jobbet som advokat i HELP med rådgivning, forhandling og tvisteløsning for boligkjøpere. Før han startet i HELP har Espen bred erfaring innen salg- og forretningsutvikling innenfor områder som eiendom og IT.

Telefon: +47 984 88 246

E-post:

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no