Advokatforsikring

Din egen advokat, enten du trenger hjelp privat eller som næringsdrivende. 

Du betaler ingen timepris. 

Med HELP Advokatforsikring som ansattfordel får dine ansatte og deres familier rask tilgang til spesialisert advokathjelp på privatlivets viktigste rettsområder.  

Ansatte får:

 • 15 timer rådgivende advokathjelp i året til de fleste privatrettslige saker
 • alle nødvendige kostnader ved juridisk konflikt (klagebehandling eller rettsak)
 • hjelp til å sette opp viktige juridiske kontrakter på Min side

*Ingen timepris for advokathjelp, men en egenandel på kr 3 000 ved tvist tilkommer.

Advokathjelpen dekker blant annet:

 • Viktige kontrakter, som samboeravtale, husleieavtale og testament
 • Arv
 • Skilsmisse/samlivsbrudd eller foreldretvister 
 • Kjøpt vare med feil 
 • Håndverkere som ikke har gjort god nok jobb
 • Husleieforhold
 • Uenighet med nabo
 • Tomtefeste
 • Veirett
 • Ulovlig og krenkende nettpublisering   

Pris

Forsikringspremien bestemmes av antall ansatte på arbeidsplassen. Som eksempel vil en bedrift med mer enn 100 ansatte betale kun kr 100 per måned (kr 1 200 per år) per ansatt.

Det er ingen timepris for bruk av advokat i tillegg til dette.

 

Er du interessert i Advokatforsikring Ansatt?

Send oss en e-post med bedriftens navn, kontaktperson og telefonnummer, så tar vi kontakt med deg. 

 

Kontaktperson i HELP

Odd Egil Ørslien

Direktør forretningsutvikling/ VP Business Development

Odd Egil er hovedansvarlig for selskapets produkt- og forretningsutvikling. I tillegg til å ha nær kontakt med våre distributører er han ansvarlig for HELPs digitale satsing. Før han startet i HELP har Odd Egil vært konsulent i Hartmark Consulting og innehatt ulike lederstillinger i Forsvaret og hos Kiwa Teknologisk Institutt.

Telefon: +47 488 43 860

E-post:

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no