Advokatforsikring

Din egen advokat, enten du trenger hjelp privat eller som næringsdrivende. 

Du betaler ingen timepris. 

Med HELP Advokatforsikring Bedrift får bedriften din juridisk rådgivning fra HELPs advokater for å unngå konflikt med andre profesjonelle og/eller forbrukere. Vi tilbyr fullverdig advokathjelp i tvister innen de viktigste rettsområdene. Dekningen omfatter bedrifter med opp til 9 ansatte. 

Bedriften får:

  • Arbeidsrett 
  • Kontraktsrett 
  • Pengekravsrett 
  • Fast eiendom
  • Skatterett/MVA

Ingen timepris eller overraskende honorarer! 

Forsikringen gir rett til advokatbistand for inntil 1 million kroner ved en eventuell rettslig tvist. 

I tillegg dekker forsikringen opp til 10 timer juridisk rådgivning i året. Det betyr mye rådgivning fra advokaten din rundt de nevnte rettsområdene - uten at bedriften betaler mer enn forsikringspremien. 

 

Virksomheter trenger advokathjelp både i opp- og nedgangstid, og utfordringer melder seg stadig. Nå er det ikke bare større selskaper som har tilgang til advokater og juridiske rådgivere. Med HELP er  bedriften din sikret kompetanse og hjelp til å løse de juridiske utfordringene dere vil møte. Så kan dere bruke tiden på det som er viktig for dere.

Pris

Kr 11 880 per år

 

Prisen gjelder bedrifter med opp til 9 ansatte

 

 

Er du interessert i Advokatforsikring Bedrift?

Send oss en e-post med bedriftens navn, kontaktperson og telefonnummer, så tar vi kontakt med deg. 

 

Advokatforsikring for medlemmer av Rørentreprenørene Norge

Advokatforsikring for medlemmer av Nelfo

Advokatforsikring for entreprenørbedrifter i  VKE - Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi

Tilbakemelding fra kunde med Advokatforsikring

Alle vet hvor mye advokathjelp koster. Det er så flott at vi kan få sånn bistand raskt og effektivt, uten å betale noe ekstra.

Tilbakemelding fra kunde med Advokatforsikring

Det var veldig trygt å ha med seg en god faglig vurdering av hvor sterkt vi sto i de innledende møtene med hovedentreprenøren.

Kontaktperson i HELP

Odd Egil Ørslien

Direktør forretningsutvikling/ VP Business Development

Odd Egil er hovedansvarlig for selskapets produkt- og forretningsutvikling. I tillegg til å ha nær kontakt med våre distributører er han ansvarlig for HELPs digitale satsing. Før han startet i HELP har Odd Egil vært konsulent i Hartmark Consulting og innehatt ulike lederstillinger i Forsvaret og hos Kiwa Teknologisk Institutt.

Telefon: +47 488 43 860

E-post:

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no