Rørentreprenørene Norge

Hva er Advokatforsikring Bedrift:

Advokatforsikring Bedrift sikrer bedriften din advokathjelp, enten du har behov for gode råd og veiledning, eller det foreligger en konfliktsituasjon som krever mer omfattende bistand. Som medlem betaler du ingen timepris.

 

Som medlem får du:

  • Advokatbistand innen:

               - Kontraktsrett
               - Entrepriserett
               - Håndverkertjenester
               - Pengekravsrett
               - Fast eiendom

  • Advokathjelp gjennom hele saken din, fra innledende råd, i korrespondanse og forhandlinger, til prosessen er avgjort i domstolene, om nødvendig.
  • Dekning av juridiske kostnader inntil 2 millioner kroner hvis saken må løses i rettssystemet.
  • Dekning av egne og eventuelt idømte saksomkostninger.
  • 10 timer generell juridisk rådgivning fra advokat per år.
  • Hjelp med kontrakter og andre juridiske dokumenter.

 

Forsikringen gjelder for Rørentreprenørenes medlemsbedrifter med inntil 50 ansatte.

 

 

Kontaktperson i HELP

William G. Bugge

Leder advokatforsikring bedrift, advokat MNA

William har jobbet i HELP siden 2009. Han er avdelingsleder og jobber primært med kontraktsrett og fast eiendom. 

William har lang erfaring fra tvisteløsning i og utenfor rettssystemet. Han leder også vår satsning innenfor Advokatforsikring Bedrift. 

Telefon: +47 22 98 52 31

E-post:

Kontaktperson i HELP

Odd Egil Ørslien

Direktør forretningsutvikling/ VP Business Development

Odd Egil er hovedansvarlig for selskapets produkt- og forretningsutvikling. I tillegg til å ha nær kontakt med våre distributører er han ansvarlig for HELPs digitale satsing. Før han startet i HELP har Odd Egil vært konsulent i Hartmark Consulting og innehatt ulike lederstillinger i Forsvaret og hos Kiwa Teknologisk Institutt.

Telefon: +47 488 43 860

E-post:

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no