Advokatforsikring

Din egen advokat, enten du trenger hjelp privat eller som næringsdrivende. 

Du betaler ingen timepris. 

Med HELP Advokatforsikring Privat får du og din familie rask tilgang

til spesialisert advokathjelp på privatlivets viktigste rettsområder. 

Du får:

 • 15 timer rådgivning fra advokat per år og dekning av juridiske kostnader opp til 2 millioner kroner hvis saken må løses i rettssystemet.
 • Tilgang til juridiske avtaler og skjemaer, utarbeidet av advokat.
 • Full dekning av egne og eventuelt idømte saksomkostninger.
 • Ingen timepris ved bruk av HELPs advokater.
 • Egenandel kr 4 000 ved advokathjelp i tvistesaker.

Advokathjelp til

Arv

Kjøp

Netthets og ID-tyveri

Eiendom

Familie

Tilbakemelding fra kunde med Advokatforsikring

Svært takknemlig for jobben advokat Katrine Bergum Røysland gjorde. Noe som hjalp oss betydelig i arveoppgjøret.

Tilbakemelding fra kunde med Advokatforsikring

Jeg syns det var en hyggelig totalopplevelse og medførte at jeg vant saken min. Forøvrig kan det være jeg må be om litt bistand også senere.

Tilbakemelding fra kunde med Advokatforsikring

Veldig fornøyd med oppfølgingen og responstiden. Grundig og informativ redegjørelse i saken, samtidig som det også var lærerikt.

 • Uten medlemskap

  Familierett

  Barnerett

  Arverett

  Kjøpsrett

  Husleie

  Naborett

  Identitetstyveri

  Tilgang til Min side

 • LOfavør Advokatforsikring Forbund

  Familierett

  Barnerett

  Arverett

  Fast eiendomsforhold

  Kjøpsrett

  Krenkende nettpubliseringer

  Førerkortbeslag

  Tilgang til Min side

  Vår beste pris

  Betales gjennom forbundet
 • LOfavør Advokatforsikring Individuell

  Familierett

  Barnerett

  Arverett

  Fast eiendomsforhold

  Kjøpsrett

  Krenkende nettpubliseringer

  Førerkortbeslag

  Tilgang til Min side

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no