Med boligkjøperforsikring trenger du ikke tenke på hvor mange advokattimer du bruker.

Har du en sak, sørger advokaten din hos oss for at den blir løst til ditt beste. 

Mange klager på boligkjøpet. Få vinner frem uten eksperthjelp. Advokaten din i HELP vet hvilke argumenter som taler for saken din, hvilke som taler mot, og hvilke som veier tyngst. Uten profesjonell hjelp kan en slik prosess bli lang og ressurskrevende.

Boligkjøperforsikring er kjøpers motvekt til selgers eierskifteforsikring. Tegner du boligkjøperforsikring, får du hjelp av din advokat i HELP til å vurdere saken. Hvis det er mulig å vinne frem, håndterer advokaten din saken, fra start til slutt. 

Hva dekker boligkjøperforsikringen?

  • Klager knyttet til alle typer kjøp av ferdig oppført bolig (hus, leilighet, fritidsbolig).
  • Tilgang til juridisk bistand fra tegning av forsikringen til overtagelse av boligen, og i fem år etter overtagelsen.
  • Juridisk rådgivning, advokathjelp og håndtering gjennom rettsapparatet når du trenger det.

 

 

HELPpodden: Gode tips fra advokater om blant annet boligkjøp

Når må boligkjøperforsikring tegnes?

Forsikringen tegnes samtidig med boligkjøpet, og gjelder fra kontraktssignering. HELP Forsikring representerer deg som boligkjøper.

Hvor kjøper jeg HELP boligkjøperforsikring?

Boligkjøperforsikring kan kun kjøpes i sammenheng med boligkjøpet, gjennom eiendomsmegleren som foretar salget.

Hvem kan tegne boligkjøperforsikring?

Boligkjøperforsikring kan kun tegnes av privatpersoner som kjøper bolig til eget formål, og gjelder ikke for foretak eller næringsbygg.

Forsikringen kan tilbys på kontrakt- og oppgjørsoppdrag hvis det er tegnet eierskifteforsikring av selger.

Fullstendige opplysninger om advokatforsikringens betingelser og begrensninger finner du i forsikringsvilkårene. Se lenke nedenfor.  

Pris

  • Borettslagsbolig og aksjeleiligheter:           kr  4 100 
  • Leiligheter og rekkehus:                             kr  7 100 
  • Ene-/tomannsbolig, fritidsbolig og tomt:    kr 11 100 

Forsikringen betales som en engangssum og gjelder fra signering til overtakelse, og i fem år etter overtakelsen. Priser per 1. januar 2018. 

 

Meglerforetaket mottar kr 1 400 i kostnadsgodtgjørelse for formidling av forsikringen. 

Tilbakemelding fra boligkjøper

Vi er svært fornøyd med service, oppfølging og råd fra advokatfullmektig Edvard Sem. Vi har opplevd å få god bistand og oppfølging hele veien, fra saken ble innmeldt til endelig løsning. Tusen takk for hjelpen!

Tilbakemelding fra boligkjøper

Tor Martin har virkelig strukket seg langt for å hjelpe oss med den vanskelige saken vår. Vi er supertakknemlige for all hjelp han har gitt oss. Vil alltid anbefale boligkjøperforsikring til alle venner og kjente.

Tilbakemelding fra boligkjøper

Jeg skjønner ikke hvordan dere får det til, men oppfølgingen er så systematisk og punktlig. Veldig god punktlighet og oppfølging etter samtaler. Lett å forholde seg til dere og hva som kreves.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no