Hopp til innhold
Min side

Slik forbereder du deg til boligvisning

Her følger en enkel liste over hva du bør tenke gjennom før du går på visning. I vår podkast kan du høre mer om hva som er viktig når du er på boligjakt. 

Hvor mye kan du kjøpe for?

Det første sier seg selv. Du må finne ut hvilke økonomiske rammer du har. Når du vet det, er det mye enklere å finne ut hvilke valgmuligheter som finnes, ut fra hvilke ønsker du  har. Fra et juridisk ståsted er det helt avgjørende at du ikke byr mer enn du har fullmakt til fra banken. Derfor må du avklare med banken din hvor mye du kan by før du legger inn bud. Det vil si, det går an å legge inn bud med et forbehold om finansiering, men dette anbefaler vi ikke ettersom selger trolig vil se bort fra slike usikre henvendelser.

Hør podkasten om boligvisning

 

Finansieringsbevis

Dette må du skaffe deg i banken din før du legger inn bud. Finansieringsbeviset er en forhåndsavtale med banken som forteller hvor mye banken er villig til å låne deg. Når du så legger inn bud, skal megler kontrollere at du har økonomisk dekning for budet du har gitt. Da kontakter han banken, og får ikke annet enn ja eller nei på spørsmålet om finansiering. Banken skal selvsagt ikke røpe hvilke økonomiske rammer du har overfor megler. 

Finn-annonsen

Når du leser annonser på finn.no, må du være klar over at disse ikke gir fullstendige opplysninger om boligen. Du må bestille alle salgsdokumenter fra eiendomsmegler, og det aller viktigste rådet vi kan gi, er at du må lese alle opplysninger – alltid! Megler har plikt til å legge ut dokumentene minst 48 timer før visning. Det er selgers ansvar å sørge for at alle relevante opplysninger om eiendommen formidles til deg som potensiell kjøper. Men igjen: Det straffer seg om viktige opplysninger gis, uten at du får det med deg. 

Meglers profesjonsansvar

Megler har plikt til å innhente, bearbeide og formidle viktige opplysninger om eiendommen. Du som kjøper kan forvente kvalitetsarbeid fra eiendomsmegleren din. Hvis megler ikke leverer som forventet ut fra kravene i eiendomsmeglingsloven, kan du som kjøper ha et erstatningskrav mot eiendomsmegleren. Det er disse pliktene som utgjør meglers profesjonsansvar. 

Meglers oppdrag er for øvrig todelt. Etter at salgsoppdraget er gjennomført, skal oppgjøret foretas: Dokumenter og penger skal skifte eier, skjøte skal tinglyses, med mer. Meglers honorar knytter seg i hovedsak til salgsfasen. Dette kan alle strengt talt gjøre, men megler skal være den trygghetsskapende faktoren som sørger for at alle formelle krav oppfylles ved salget. Her kan selger havne i ansvar om han trår feil.

Oppsummering

 

 

Juridisk orbok