Hopp til innhold
Min side - meld sak

Bedre forbrukervern for norske forbrukere

En ny forordning om forbrukervernsamarbeid i Europa gir et styrket forbrukervern i Norge.

Nå har EU (EU-kommisjonen, Rådet for den europeiske union og Europaparlamentet) blitt enige om teksten i en ny forordning om forbrukervernsamarbeid i Europa. En slik forordning er viktig for å gi forbrukerne bedre beskyttelse mot å tape penger eller bli utsatt for andre skadelidende handlinger på grunn av brudd på markedsføringsloven eller annen lovgivning som beskytter forbrukernes interesser. 

Dette betyr et styrket forbrukervern for forbrukere i Norge og i EU- og EØS- landene. 

Forordningen vil gi bedre og mer samkjørte virkemidler som forbrukermyndighetene (blant annet Forbrukerombudet i Norge) kan benytte alene eller i fellesskap for å stanse lovbrudd. Virkemidlene innebærer eksempelvis at forbrukermyndighetene kan:

Kilde: Forbrukombudet