Hopp til innhold
Min side - meld sak

Hva trenger FLT-medlemmer hjelp til?

 Forbundet for Ledelse og Teknikk har hatt LOfavør advokatforsikring som et kollektivt medlemsgode fra 2014. I løpet av de siste fem årene har HELP behandlet over 2 600 saker for FLT-medlemmer.   

Par holder rundt hverandre på brygge

Det er spesielt innenfor tre fagområder FLT-medlemmene har hatt rettshjelpbehov, og det er fast eiendom, arverett og familierett. Sistnevnte utgjør 28 % av sakene. 

Det er mye som går inn under familierett. Mange av sakene meldt inn til HELP er spørsmål knyttet til forskjeller på samboerskap og ekteskap. Mange par lurer på hvordan de kan sikre egenkapitalen sin når de skal kjøpe felles bolig, og hvordan reglene virker ved et eventuelt brudd. I og med at det ikke finnes noen samboerlov tilsvarende ekteskapsloven er det særlig viktig å opprette en samboeravtale. Dette er noe HELP gjerne bidrar til at flere gjør. En samboeravtale gir oversikt over hvem som eier hva, hvordan gjeld og egenkapital blir fordelt og skal nedbetales, og hvordan alt skal deles ved samlivsbrudd. HELP bistår også ved barnefordeling. 

Les mer om familierett og om barnerett.